Psychologie

Střední dospělost

Střední dospělost (30 – 45 let) – vrchol života, plató– vyrovnávají se evoluční a involuční procesy– dosažení plné těl. zralosti, struktura a činnostž mozku se stabilizují, mění se činnost pohlav-ních žláz (klesá produkce testosteronu,...

Mladá dospělost

Mladá dospělost (20-30 let) – dvě odlšné vývojové fáze ohraničené 25. rokem života– doba energického životní startu, nadějí a optimismu– !!! výběr profese a realizace manželské a rodičovské role– 20. léta = vyvrcholení fyzického...

Kulminační období – dospělost

Kulminační období – dospělost ( 20 – 60 let) – tuto fázi lid. života studuje adultopsychologie – psychologie dospělosti– málo dynamické období, bez výraznějších psychických změn X dochází k tvořivému rozvoji psychiky a organismu...

Problém dospívání a dospělosti, Adolescence 2.

Problém dospívání a dospělosti, Adolescence 2. – budování individuální identity – dosažení dospělosti– introvertní zaměření, sebepoznání je nutný předpoklad pro sebeformování, autoregulaci, nadměrný zájem o sebe sama souvisí s adolescentním egocentrismem, stabilizuje se charakter...

Problém dospívání a dospělosti, Adolescence 1.

Problém dospívání a dospělosti Adolescence 1.= synonymum mládí, vrchol integračního období, životní úsek mězi dětstvím a dospělostí – fáze: 1. preadolescence 10 – 12 let 2. raná adolescence 13 – 16 let postpubescence 15...

Racionálně emoční PT,

Racionálně emoční PT – člověka neznepokojují samotné věci, ale mínění o nich– zpracování názorů a postojů člověka– akceptace, ale kritika názorů a chování; dávání úkolů, nácvik situací, přesvědčování– Ellis – člověk musí získat takový...

Behaviorální PT

Behaviorální PT – veškeré poruchy chování jsou naučené – dají se odnaučit za vhodných podmínek– důraz na techniky– jednání změní myšlení– 2 principy: 1. klasické podmiňování – organismus produkuje reakci jemu vlastní 2. operantní...

Dynamická PT

Dynamická PT– odvozuje svůj vznik od psychoanalýzy– společné: nevědomá psychická činnost intrapsychické konflikty zážitky z dětství– odlišné: proti vlivu sex. pudu důraz na sociální faktory a současnost– problémy, které se opakují – není to...

Adler, Jung

Adler– považuje nevědomí za důležité, ale pro lidský vývoj není důležitý sexuální pud, ale životní cíl– 2 potřeby: 1. potřeba začlenění 2. potřeba uplatnění– pokud jedna z potřeb není naplněna – neuróza– čl. je...