Psychologie

PSYCHOANALÝZA a neopsychoanalýza

PSYCHOANALÝZA a neopsychoanalýza Psychoanalýza = tendence nezkoumat člověka z vnějšku, ale ze vnitř, analýza duchovního života.= rozbor duševních jevů vzhledem na jejich skrytý podklad (nevědomé duševní jevy)= klasická Psa je spojena se jménem SIGMUNDA...

GESTALT, HUMANISTICKÁ PT

GESTALT– nejdůležitější zákon FIGURA – POZADÍ, jednu věc vnímáme více než druhé – zákony, které ovlivňují chování:zákon dobrého tvaru (jako tvar můžu vidět něco, co odráží pozadí)zákon uzavřenosti (orámované plochy vidíme jako celek)stejnosti blízkosti...

TOPOLOGICKÁ – VEKTOROVÁ psychologie K.LEWINA

TOPOLOGICKÁ – VEKTOROVÁ psy. K.LEWINA, navazuje na gestalt = chování osoby se uskutečňuje v určitém životním prostoru, poli, kde působí potřeby jako vycházející z osoby a okolí(pobídky)= životní prostředí je fce osoby a jejího...

GESTALT A NEOGESTALT, CH.VON EHRENFELS, M.WERTHEIMER

GESTALT A NEOGESTALT„ tvar, útvar“– jako reakce na atomismus, vznik koncem 19.století CH.VON EHRENFELS = nazval celky, které se nemění GESTALTY, myslel tím změny cel-ků, při kterém si celky zachovávají svou zvláštnost / melodie...

BEHAVIORÁLNÍ PT, KOGNITIVNÍ PT, KOMUNIKAČNÍ PT, GESTALT TERAPIE

BEHAVIORÁLNÍ PT– poruchy chování různého typu jsou vlastně nauč. reakcemi, kt. lze přecvičit a odučit– základní techniky: 1) cílevědomá volba podnětů2) sebekontrola3) sebeodměňování4) sebetrestání KOGNITIVNÍ PT– využívá rac.-logické argumenty (přesvědčování) KOMUNIKAČNÍ PT– Watzlawick, vychází...

DYNAMICKÁ A INTERPERSONÁLNÍ PT

DYNAMICKÁ A INTERPERSONÁLNÍ PT 1. HORNEYOVÁ – neurotické chování pramení z poruch v lidských vztazích, především v situacích v rodině– neurotické poruchy mají kořen v přísném nebo odmítavém chování rodičů k dítěti– klade důraz...

METODY PT, SMĚRY PT- HLUBINNÁ PT

METODY PT: 1. direktivní a nedirektivní terap.rozhovor (indiv.)2. hypnoterapie a hypnotické abstrakce (indiv)3. relaxační trénink4. psychodrama5. skupiny setkání (skup) SMĚRY PT: a) HLUBINNÁ PT– vych.z psychoan.Freuda, Adlera a Junga1. psychoanalýza – s pomocí ter.si...

Psychoterapeutické směry

Psychoterapeutické směry PSYCHOTERAPIE = léčba, zmírnění či odstranění potíží, poruch u anomálního prožívání a chování pacienta, pomocí psychoterapeutických prostředků CÍL PT:A) odstranění chorobných příznakůB) redukce resocializace, reorganizace, integrace pacient.osobnosti Druhy PT:1. v širším smyslu...

Pozdní dospělost 2.

Pozdní dospělost 2. – stírání psychických rozdílů mezi mužem a ženou (menší hormonální odlišnosti), u žen maskulinizace, u mužů feminizace osobnosti – neznamená pokles sex. aktivity– ubývají mozkové buňky, klesá funkčnost CNS, zpomaluje se...

Pozdní dospělost 1.

Pozdní dospělost (46 – 60, 65 let) – inter = uprostřed, aevum = věk– zralý, střední věk, počátek sestupu, odpoledne života, rané stáří– nejtěžší úsek života (krize manželství, počínající zdravotní problémy) X prožití v...