Psychologie

NÁROČNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE, FRUSTRACE 2. ČÁST

NÁROČNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE, FRUSTRACE 2. ČÁST – základní poznatky o reakcích na frustraci byly získány experimentální cestou, jsou v podstatě totožné s obrannými mechanismy (ego-defenzivními mechanismy): – frustrovaný jedinec se snaží rozbít překážku nebo...

NÁROČNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE, FRUSTRACE 1. ČÁST

NÁROČNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE Frustrace 1. ČÁST – vzniká, jestliže se zacílenému chování individua postaví do cesty překážka, vzniká situace bariéry, tedy situace frustrace – znakem je zmaření nějakého uspokojení nebo vyhlídky na uspokojení– různé...

NÁROČNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE, KONFLIKT

NÁROČNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE (KONFLIKT,FLUSTRACE,STRES) KONFLIKT– přirozeným založením člověka A. vnitřní konflikt – volba mezi dvěma či více neslučitelnými cíli, staví subjekt před volbu, rozhodnutí se pro jednu z tendencí B. vnější konflikt – střetnutí...

NEOPSYCHANALÝZA, PŘEDSTAVITELÉ, E.FROMM, H. SULLIVAN

NEOPSYCHANALÝZA E.FROMM– psychologie musí spolupracovat s antropologií– člověk je bytost PŘÍRODNÍ A SOCIÁLNÍ, uvědomuje si svoji rozporuplnost, žije v protikladech– člověk vytváří obraz zápasícího jedince, který je odsouzený hledat svou identitu ORIENTACE čl:a) křečkovská–...

NEOPSYCHANALÝZA, PŘEDSTAVITELÉ, K.HORNEYOVÁ

NEOPSYCHANALÝZA PŘEDSTAVITELÉ– k představitelům NEOPS.hnutí patří vedle K.HORNEYOVÉ, také H.SULLIVAN, H.MURRAY a E.FROMM K.HORNEYOVÁ (1882-1952)– nahrazuje místo BIOLOGISMU v psychoan. SOCIOLOGISMUS– lidská psychika je determinována SPOLEČENSKÝMI POMĚRY– vychází z analýzy vnitřní konfliktnosti člověka, objevuje...

NEOPSYCHANALÝZA, VZNIK NEOPS.

NEOPSYCHANALÝZA VZNIK NEOPS.– název lze použít především pro směry pocházející z USA, které pod vlivem kulturních a sociálních fenoménů věnovali pozornost interpersonálním vztahům – tyto směry vznikají koncem 30.let, těsně před II.světovou válkou, a...

PSYCHOANALÝZA a neopsychoanalýza, KONFLIKT

PSYCHOANALÝZA a neopsychoanalýza KONFLIKT: 3 možnosti a) střední síla pudu – dobrý útlum – to vede k vytlačení primárních pudů z vědomíb) pud má převahu – potlačení selže – vede k patologické fixaci, vážnější...

PSYCHOANALÝZA a neopsychoanalýza, KOMPLEX

PSYCHOANALÝZA a neopsychoanalýza KOMPLEX – tyto konflikty nejsou většinou řešeny na vědomé úrovni a nepříjemné představy jsou VYTLAČENY z vědomí do nevědomí. Aktivní zapomenutí nebo aktivní vytěsnění VYTVÁŘÍ – KOMPLEX, ten vzniká tam, kde...

PSYCHOANALÝZA a neopsychoanalýza, teorie osobnosti, neuroza

PSYCHOANALÝZA a neopsychoanalýza TEORIE osobnosti Osobnost (dle Freuda) se skládá se 3 částí: ID – biologické pudy a potřeby (princip slasti)EGO – já, centrem osobnosti, vědomá oblast duševního život (princip reality)SUPER EGO – nad...

PSYCHOANALÝZA a neopsychoanalýza, Fáze vývoje

PSYCHOANALÝZA a neopsychoanalýza Fáze vývoje: I. orální – prvním centrem libých pocitů jsou ústa, dítě slasti sáním, kousáním, cucáním… II. sadisticko-anální – zachování čistoty ve vývoji jedince, zdrojem slasti je zadržování a vypuzování výkalů,...