Psychologie

2.2. Psychologie jako duchovní hnutí

Celá moderní věda, jejíž součást psychologie tvoří, nevznikla jen jako nástroj k usnadnění a obohacení života, k řešení problémů nemoci, chudoby atd. Takovéto pragmatické pojetí vědy je úpadkové. Původní vzmach lidského ducha, který je...

2.1.2. Souvislosti duševních jevů

Duševní jevy, tak jak jsou přístupné introspekci, jsou základním, historicky původním a nejvlastnějším předmětem psychologie. Východiskem zkoumání je nutně introspekce psychologa samotného, na jejímž základě jsme schopni klást vhodné otázky dalším osobám a získávat...

2.1. Předmět a metoda psychologie

Co je předmětem psychologie? Řecké slovo PSÝCHÉ se překládá jako duše, psychologie je tedy – staromódně řečeno – „dušesloví“. Nyní bychom se mohli ptát, co přesně se rozumí řeckým PSÝCHÉ, českým „duše“, německým Seele...

Kapitola 2. Psychologie jako věda a jako náboženství

Říci, že psychologie náboženství je to odvětví psychologie, jehož předmětem je náboženství – to je zcela správné a logické, ale poněkud příliš mechanické. Vytváří se tak dojem, že psychologie je jakýsi univerzální nástroj či...

1.2. Moderní člověk bez náboženství?

„Křesťanství je u konce svých sil jako historický fenomén“, říká Hejdánek (1998), filosofické světlo Evangelické teologické fakulty. Jde však jen o krizi křesťanství? S nadhledem historika náboženství charakterizuje naši situaci ve své slavné knize...

Díl 1. Psychologie náboženství a její kontexty

Smyslem tohoto dílu je představit čtenáři náš obor v širokých souvislostech, jež určují jednak jeho podobu, jednak koncepci této knihy. Jde mi o načrtnutí jakési přehledné mapy, kterou čtenáři nabízím dříve, než se spolu...

Psychologie náboženství – obsah

Obsah #Díl 1. Psychologie náboženství a její kontexty#Kapitola 1. Zde a nyní: Západ a jeho náboženství#1.1. Neodbytné otázky#1.2. Moderní člověk bez náboženství?#Kapitola 2. Psychologie jako věda a jako náboženství#2.1. Předmět a metoda psychologie#2.1.1. Duševní...

Špičkový osobní výkon

Špičkový osobní výkon Jsem absolutně přesvědčen, že tuto stránku čtou lidé, kteří vědí, jaký je rozdíl mezi „dobré“ a „nejlepší“. Právě ti mi potvrzují, že existuje několik základních otázek, které když si položíte –...

NÁROČNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE, DEPRIVACE 2. ČÁST

NÁROČNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE, DEPRIVACE 2. ČÁST – při kontaktu se stresorem dochází ke kompletní fyziologické reakci = mobilizace rezerv = vyčerpání zásob adaptační energie = psychosomatické choroby – zvládnutí („coping“) – zvládnutí působícího stresoru...

NÁROČNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE, DEPRIVACE 1. ČÁST

NÁROČNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE, DEPRIVACE 1. ČÁST DEPRIVACE – protahovaná frustrace, dlouhodobé neuspokojování, vede ke vzniku neurózy až psychózy Stres– je to silná frustrace, která vzniká tehdy, působí-li na člověka silný podnět dlouhou dobu, nebo...