Psychologie

BEHAVIORISMUS 1.

BEHAVIORISMUS 1. BEHAVIOR=chování – je to směr v psychologii, chápeme ji jako VĚDU O CHOVÁNÍ– datum vzniku se udává rok 1913, kdy byl uveřejněn článek J.B.Watsona – „Psychologie z hlediska behavioristy“– po nedlouhých záporných...

Psychické aspekty stárnutí – 2. ČÁST

Psychické aspekty stárnutí – 2. ČÁST – stírání psychosexuálních rozdílů – již v preseniu, u žen maskulinizace (větší rozhodnost, autoritativnost, agrasivnost), u mužů feminizace (mírnost, laskavost)- hormonální změny – uchýlení k introverzi, divák dění...

Psychické aspekty stárnutí – 1. ČÁST

Psychické aspekty stárnutí – 1. ČÁST – méně zřetelné, pomalejší, skrytější, odraz změn v mozku i ve smyslových orgánech, menší pružnosti všech psychických fcí a zpomalení reakčního času – vnímání méně přesné a pomalé...

Biologické aspekty stárnutí

Biologické aspekty stárnutí – těl. změny výraznější než psychické, variabilita proměn značná, menší výkonnost a koordi-novanost tělesných fcí a opotřebovanost tělesných orgánů, zmenšování orgánů a tkání (úbytek vody), atrofie meziobratlových plotének, svalová ochablost –...

Stárnutí a stáří

Stárnutí a stáří (vč. gerontopsychologie) – involuční perioda = dlouhé období postupné involuce, chátrání organismu X involuční změ-ny nastávají již v období pozdní dospělosti – gerontologie = zkoumání lidského stáří, věda o stáří, čerpá...

VOLNÍ VLASTNOSTI, FUNKCE VŮLE

VOLNÍ VLASTNOSTI – vytrvalost– ráznost– smysl pro odpovědnost– zásadovost– svědomitost– rozvážnost– sebeovládání Tyto vlastnosti dostávají PSYCH.VÝZNAM PŘI SPOJENÍ S POSTOJI A MOTIVY. PROBLEMATIKA V X OSOBNÍ MORÁLKA volní vlastnosti: nevytrvalost v chůzimorální vlastnosti: obětavost...

PSYCHOLOGICKÉ ANALÝZY VŮLE

PSYCHOLOGICKÉ ANALÝZY VŮLE WUNDT: chápe vůli jako základní duševní fce a spojuje ji s afekty, oddělování intelektuálního chtění a citových sklonů X LEWIN: VŮLE spočívá ve volbě hodnot ZNAKY VOLNÍHO JEDNÁNÍ a. vědomí vlastního...

VŮLE, úvod, historie

VŮLE = proces VOLNÍ REGULACE (volní akt), komplex vlastností osobnosti vyznačující se způ-sobilostí sebekontroly v nejširším smyslu, tzv. VOLNÍ VLASTNOSTI osobnosti HISTORIE-různá pojetí vůle PLATON + ARISTOTELES = ostře rozlišují smyslovou žádost a vůli...