Psychologie

Základní poruchy dynamických procesů, VŮLE 2. část

Základní poruchy dynamických procesů, VŮLE 2. část Poruchy VŮLE: 1. celkové2. částečné 1. CELKOVÉ– týká se všech třech částí procesu /chtění, rozhodování, realizace/ HYPOBULIE = nedostatek V, nerozhodnost z různých příčinHYPERBULIE = nadbytek, cíl...

Základní poruchy dynamických procesů, VŮLE 1. část

Základní poruchy dynamických procesů, VŮLE 1. část VŮLE – volní reakce=chceme-li něco vědomě– spontánní chování = mimovolní reakce– na V má velký vliv emoce, potřeby… Dělíme: a) intelektualistickáb) autonomistickác) lingvistická Volní proces má 3...

Základní poruchy dynamických procesů, AFEKTIVITA

Základní poruchy dynamických procesů, AFEKTIVITA AFEKTIVITA PATICKÝ AFEKT = vzniká náhle, je to amnézie, čl. není schopen registrovat co proběhne, chování – negativní, neuvědomuje si to AFEKTIVNÍ STUPOR = není postiženo vědomí, nereaguje, v...

Základní poruchy dynamických procesů, EMOTIVITA – 1. část

Základní poruchy dynamických procesů, EMOTIVITA – 1. část EMOTIVITAAFEKTIVITAPORUCHY V.CITŮVŮLE EMOTIVITA– prožíváme-li něco duševně a zpracováváme to emocionálně, to se projevuje tím jak vypa-dáme, jak se projevujeme…– emoce = to co spojuje, něco čistě...

NEOBEHAVIORISMUS 2.

NEOBEHAVIORISMUS 2. Teoriemi UČENÍ, které mají přímý vztah k psychoterapii, jsou především teorie C.L. HULLA (teorie posilování), teorie SKINNEROVA (teorie instrumentálního podmiňování) a teorie Watsonova (klasické podmiňování). WOLPE vypracoval na základě studia materiálů z...

NEOBEHAVIORISMUS 1.

NEOBEHAVIORISMUS 1. – zakladatelem E.C.Tolman– stimul-reakce, rozšířil o organismus S-O-R, která spoludeterminuje vliv stimulace na reakci– zavedení vnitřních činitelů vedlo k extrémnímu situacionismu Behaviorální psychoterapie– behaviorální psychoterapie získala podnět ke svému rozvoji zejména experimentální...

BEHAVIORISMUS 2.

BEHAVIORISMUS 2. Podle WATSONA = podmiňováním lze z dítěte, které je nepopsanou deskou, učinit cokoliB. se blíží k chápání ČLOVĚKA = JAKO STROJE. ORTODOXNÍ VĚTEV B. = pozorovatelné jsou pouze reakce svalů a žláz...