Psychologie

Vývoj dítěte v předškolním věku – 2. část

Vývoj dítěte v předškolním věku – 2. část – řeč: více monologická než diaogická – egocentrická řeč, vývoj je závislý na stimulaci, pod-porován hrou – kresba: způsob dětské řeči, 4-7 let – období schématického...

Vývoj dítěte v předškolním věku – 1. část

Vývoj dítěte v předškolním věku – předškolní období = zakončení etapy raného dětství, fáze aktivity a iniciativy, tělesný a duševní vývoj je pomalejší, pokračuje zrání CNS, rozvíjí se hrubá motorika – hl. zaměstnání je...

Indexová analýza

Indexová analýza porovnávání jednotlivých členů skupiny mezi sebou a různých skupin navzájem. Sociometrické indexy jsou individuální a skupinové. Individ.ind.: sociometrický status (informuje o postavení jedince ve skupině, matematická def.: pozitivní status osoby X =...

Typy sociogramů

Typy sociogramů • neuspořádaný (vhodný jen u menších skupin max. 10 členů)• individualizovaný záznam (sociogram každého jednotlivce)• kruhový prostý (ukazuje pouze rozdíly v počtu voleb mezi jednotlivými členy skupi-ny)• hierarchický osový (výrazné vytčení rozdílů...

Sociometrie, sociogram

Sociometrie Prostředek k popsání a hodnocení struktury a organizace malých skupin. Umožňuje posoudit povahu interpersonálních vztahů a jejich atraktivnostZakl. J.L. MORENO – zákl. jevem skupinové interakce je přitažlivost, odpudivost a indiference mezi jednotlivými členy...

Vrchol asocianismu

Vrchol asoscianismu – James Mill (1773 – 1836) a jeho syn James Stuart Mill (1806 – 1873) – J.M. – opustil výklad asociací pomocí neurofiziologických spekulací + pěstoval výhradně introspektivní asocianismus, asoc. zákony redukoval...

Asocianismus, David Hartley, David Hume

Asocianismus – činnost mysli spočívá v pozorování a v asociaci idejí a symslových dojmů– jeho základy spolu s empirismem a senzualismem položil John Locke (1632-1704), triá-dy principů, kt. ovládly psychologii 19. stol., jejich vliv...

ALFRED ADLER, Melancholik, Flegmatikem

ALFRED ADLER (1890 – 1937) Melancholik působí dojmem naprosto jiným. V uvedeném podobenství je představen jako člověk, který si při pohledu na kámen „vybaví všechny své hříchy“, propadne zarmouceným úvahám a vydá se raději...

ALFRED ADLER, Sangvinik, Cholerik

ALFRED ADLER (1890 – 1937) Adler zamítal význam sexualit, vysvětlovat tvorbu charakteru a neuróz výlučně lidskou vůlí k moci a potřebou kompenzovat konstituční méněcennost. Sangvinik je člověk, který má radost ze života, neřekne: „To...