Psychologie

Kariérový pohyb, potřeba výkonu

Kariérový pohyb V průběhu kariéry dochází k přesunům. Člověk mění místo, zaměstnavatele, postupuje na vyšší nebo naopak na nižší pozici v organizaci, přechází z jedné oblasti činnosti do druhé. Zmapování a utřídění těchto přesunů...

Kariéra, Kritéria kariéry 2. část

Kariéra Kritéria kariéry 2. část PlatPlat je často používaným kritériem, které poskytuje velmi jasné srovnání mezi dvěma jedinci či mezi současným a předchozím zaměstnáním. Mzda však není jen výrazem postavení pracovníka v rámci organizace,...

Kariéra, Kritéria kariéry 1. část

Kariéra – postupné zaujímání jednotlivých pracovních míst v životním běhu jedince, resp. sled povolání v životě člověka– profesionální kariéra – průběh pracovního zařazení člověka od jeho vstupu do prvního zaměstnání do jeho trvalého ukončení,...

Melancholik

Melancholik kladné vlastnosti záporné vlastnosti celková charakteristika vážnost, citlivost, hloubka citů, rovnoměrnost zážitků /pesimismus, komplexy, roztržitost, tichá a nevýrazná řeč, přílišná citlivost práce smysl pro povinnost, píle a houževnatost, pečlivost, svědomitost, rovnoměrnost pomalost, malá...

Cholerik

Cholerik kladné vlastnosti záporné vlastnosti celková charakteristika síla reakcí, hloubka citových zážitků, vášnivost, oduševnělost, zásadovost, řeč a mimika výrazná /zvýšená citová dráždivost, prudkost, výbušnost, netrpělivost, nespokojenost, mrzutost práce rychlé pracovní tempo, velká práceschopnost, iniciativa,...

Flegmatik

Flegmatik kladné vlastnosti záporné vlastnosti celková charakteristika vyrovnanost, rozvážnost, vytrvalost, trpělivost, chladnokrevnost, duševní klid, spokojenost/lhostejnost, slabost citů a vášní, bezzájmovost, pasivita, pomalost, pohodlnost, nerozhodnost, nevýřečnost práce vytrvalost, rovnoměrnost, schopnost udržovat stálý rytmus/nedostatek pracovního nadšení,...

Základní asertivní práva

Základní asertivní práva: 1.) sám posuzovat své vlastní chování, myšlenky a emoce a být za ně a za jejich důsledky sám zodpovědný (je to váš život, a co se v něm stane, záleží jen...

ASERTIVITA – 4 typy chování:

ASERTIVITA 4 typy chování: pasivita– vyznačuje se bezbranností– projevuje se ustupováním požadavkům druhých, nejistotou, stálým omlouváním, vysvětlováním, vyhýbáním se zátěžovým situacím– často se staví do role oběti, chudáčka, zdůrazňuje svoji neschopnost, chyby, přizpůsobuje se...

Sangvinik

Sangvinik kladné vlastnosti a záporné vlastnosti optimismus, iniciativa, přizpůsobivost, výřečnost podnikavost, pohyblivost citová labilita, lehkomyslnost, přehnaná odvaha, neschopnost soustředit se práce stálá aktivita, pružnost, práceschopnost, rozhodnost/povrchnost, nedůslednost, nestálost, bezmyšlenkovitost vztah k lidem sdílnost, otevřenost,...

ASERTIVITA

ASERTIVITA Asertivita = schopnost spontánně a klidně vyjádřit svoje vlastní myšlenky, pocity a potřeby způsobem, který neponižuje ani nás, ani nikoho druhého. Potíže mluvit otevřeně má mnoho lidí (tento problém bývá nazýván nesmělostí, stydlivostí,...