Psychologie

I. P. PAVLOV 2. část

I. P. PAVLOV 2. část Síla vzruchu navenek se projevuje připraveností, energickou aktivitou a intenzivní duševní prací. Síla útlumu se projevuje schopností překovávat rušivé vlivy, schopností koncentrace pozornosti a schopností uplatňovat v chování naučené...

I. P. PAVLOV 1. část

I. P. PAVLOV 1. část Pavlovovy typy vyšší nervové činnosti, a to vlastností podráždění a útlumu. Je to jedině správné východisko vzhledem k tomu, že nervová soustava je nejvyšším regulátorem vztahu člověka k světu....

TEMPERAMENT

TEMPERAMENT HIPPOKRATES – řecký lékař, 460 – 377 př. n. l. Temperamentem rozuměl Hippokrates v podstatě velmi obecnou psychologickou charakteristiku člověka. Opírá se o tehdejší primitivní představy o šťávách v lidském těle. Temperamentem rozuměl...

Karierové kotvy – Autonomie a nezávislost

Karierové kotvy – Autonomie a nezávislost Autonomie a nezávislost jakožto kariérová kotva brání člověku akceptovat pravidla a nároky, které většinou klade práce a život v organizacích. Organizační život je považován za restriktivní, iracionální, nevybíravě...

Karierové kotvy – kreativita

Karierové kotvy – kreativita Méně běžnou kariérovou kotvou je kreativita. Kreativní jedinci mají silnou potřebu udělat něco nového, vlastního. Může to být vytvoření nové firmy, které dají své jméno, nového výrobku, úspěchu, který je...

Kariérové kotvy – Manažerská kompetence 2.

Kariérové kotvy – Manažerská kompetence 2. Podmínkou pracovní úspěšnosti manažerů je kombinace všech tří aspektů. Nositelé manažerské kompetence se na rozdíl od lidí s technicko-funkční kompetencí cítí dobře v „džungli“ organizačních vztahů, politická aréna...

Karierové kotvy – Manažerská kompetence 1. část

Karierové kotvy – Manažerská kompetence 1. část Manažerská kompetence se jako kariérová kotva vyznačuje silnou motivací k dosažení pozice s manažerskou odpovědností. Kariérová zkušenost nositelů jim dává důvěru ve vlastní schopnosti a předpoklady nutné...

Kariérové kotvy (E. H. Schein)

Kariérové kotvy (E. H. Schein) Kariérová kotva – soubor subjektivně vnímaného vlastního talentu, motivů a hodnot – slouží k vedení, usměrňování, stabilizování a integraci osobní kariéry. Bylo nalezeno pět typů kariérových kotev: technicko-funkční kompetence...

Typy profesionální osobnosti (J. Holland)

Typy profesionální osobnosti (J. Holland) Lidé mají sklon vyhledávat prostředí, které odpovídá jejich povahové orientaci. Určil šest typů osobnosti podle profesionálního prostředí. Každý z těchto typů orientuje svou kariéru do pracovního prostředí, které je...

Kariérový pohyb, potřeba přátelství, potřeba moci

Kariérový pohyb Ten, kdo má vysokou potřebu přátelství, usiluje o vytvoření a udržování přátelských vztahů s lidmi kolem sebe. Dává přednost práci v kolektivu a je nešťastný, má-li pracovat o samotě. Většinou se úspěšně...