Psychologie

Záměrné působení :

ð výchovað návykyð dovednostð zdraveníð různé sociální stimuly Nezáměrné působení :ð působení filmůð reklamyð knihyð ekonomické opatřeníð vzorů dospělích Je běžné že mezi záměrným a nezáměrným socializačním působením se objevují rozpory, které se odrážejí...

1. 4 Nejen o pozornosti

aneb Základní povel : POZOR ! Psychické fungování člověka není závislé jen na jeho osobnostních charakteristikách nebo na tom, cop se v průběhu života naučil, ale také na jeho momentálním aktuálním stavu. Psychický stav...

Bezděčná pozornost :

ð výrazný zvukð nápadný plakátð podněty pro náš osobní význam Záměrná pozornost „na něco“ð motivace, zájem o určitou činnostð střídání činností, zařazování přestávek (aby nepřevládla únava)ð přiměřený celkový stav organismu (jsme-li nemocní, hůře se...

Paměť člověka

ð paměť názorná je spojena s tím co už jsme někdy vnímali. Slovně logická paměť se týká toho co je vyjádřeno slovy a zpracováno logickým myšlením. ð Paměť mechanická je procesem osvojení bez snahy...

4. 3 Především o emocích a vůli

aneb Stačí chtít ? City (emoce) jsou psychické jevy, které hodnotí objekty našeho poznání a naši činnost, její průběh i produkty. City – psychický proces – příjemný prožitek – radostná nálada. Polarita ð radost...

Výsledkem vnímání jsou počitky a vjemy.

Vjem je obrazem předmětu nebo jevu jako celku (kniha) počitek znamená obraz některého jednotlivého znaku vnímaného předmětu (silná, modrá, lesklá).Vjemy jsou pak více či méně složité celky a platí o nich, že celek je...

Hlavní skupiny psychických jevů

Skupina psychických jevů Podskupina psychických jevů Příklady psychické procesy(děj,část průběhu činnosti, má jen krátké trvání) procesy poznávací(vnímání, představy, fantazie, myšlení a řeči)procesy paměti(zapamatování, uchování, vybavení)procesy motivační(citové a volní) Vnímání přírody, poslech hudby,představa pokoje, myšlení...

4.1 Vnímání, myšlení – a co ještě ?

aneb Aby nás vůbec něco napadlo . . .Psychické procesy zajišťují adekvátnost vzájemného působení člověka a prostředí.Procesy poznávacíð (kognitivní) zahrnují názorné poznávání, myšlení a řeč, přičemž názorné poznávání je vývojově starší.Procesy názorného poznávánínové skutečnosti...

Tréma se zvyšuje při:

únavě, nevyspáním, přepracovaností, nadměrným přeceňováním významu události, v úplně nové situaci, novém prostředí, mezi novými, dosud neznámími lidmi, kde si málo věříme. = 4 = Základní psychické jevy aneb Rozlišení je pro poznávání a...