Psychologie

Psychoanalýza, fFREUD

Psychoanalýza – 3 složky osobnosti: vědomí podvědomí – může něco vytěsnit do nevědomí nevědomí – oblast. která není přímo dostupná vědomí, ale má vliv na jednání; obsahem jsou pudové tendence, které mají rozhodující význam...

Základy psychoterapie 2.

Základy psychoterapie 2. Specifika– záměrné plánovité působení ma psychiku a tím i na celý organismus– cíl – odstranění nebo zmírnění potíží i příčin, rozvoj nebo integrace osobnosti– dochází ke změně postojů a chování– PT...

Základy psychoterapie 1.

Základy psychoterapie 1. PT = léčebné působení na nemoc, poruchu nebo anomálii psychologickými prostředky = záměrné a plánovité upravování narušené činnosti organismu psychologickými prostředky = užití psychologické vědy k léčbě různých nemocí PT se...

SOCIÁLNÍ SKUPINA, STYLY vedení, SKUPINOVÉ VEDENÍ

SOCIÁLNÍ SKUPINA STYLY vedení: 1) autoritativní – velká závislost na vůdci, napětí, agrese2) demokratické – respekt, dobrovolnost, aktivita, spokojenost, stabilita3) liberální – malá organizovanost, volnost, slabá výkonnost SKUPINOVÉ VEDENÍ:– vědomí MY, vědomí hranic oproti...

SOCIÁLNÍ SKUPINA, ZÁKLADNÍ ZNAKY SOC.SKUPINY

SOCIÁLNÍ SKUPINA ZÁKLADNÍ ZNAKY SOC.SKUPINY: 1. interakce2. existence společných cílů3. vědomí soudržnosti a vzájemné závislosti4. určitá organizovanost – každá své místo5. společné hodnoty6. skupinová disciplína7. časté soc.kontakty8. relativní soběstačnost9. lidé jsou si vědomí svého...

SOCIÁLNÍ SKUPINA, KONFORMITA, NORMY

SOCIÁLNÍ SKUPINA KONFORMITA:– do jaké míry se čl.identifikuje se skupinou, závisí na atraktivitě skupiny, je to otázka sankcí a aktivity NORMY– pravidla chování ve skupině, které je pokládáno za více či méně vhodné, každá...

SOCIÁLNÍ SKUPINA, DĚLENÍ

SOCIÁLNÍ SKUPINA DĚLENÍ SKUPINY: 1. dobrovolná X povinná 2. formální X neformální 3. psychologická X společenská X diáda – psychologická = vztahy jednotlivců jsou navzájem závislé, odpovídá potřebám jedinců– společenská = organizace; má cíl,...

SOCIÁLNÍ SKUPINA (KLASIFIKACE, PROBLÉMY, PŘÍSTUPY)

SOCIÁLNÍ SKUPINA (KLASIFIKACE, PROBLÉMY, PŘÍSTUPY) DEFINICE:= je sociální jednotka dvou či více jednotlivců, kteří mají společné normy, hodnoty a přesvěd-čení a cíle a mají ke druhé implicitně definované vztahy, takže chování jednoho ovlivňuje chování...