Psychologie

Jungova TEORIE ARCHETYPU, JUNGOVA TYPOLOGIE osobnosti, TEORIE KOMPLEXU

Jungova TEORIE ARCHETYPU je podporována nálezy, které byly objeveny při srovnávání mnoha kultur– byly tedy nalezeny určité symboly, které poukazují na společné psychické kořeny lidstva– studiem archetypů objevil J. pozoruhodné souvislosti lidského duševního života...

INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGIE – C.G. JUNGA – ARCHETYPY 2.

INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGIE – C.G. JUNGA – ARCHETYPY 2. Někteří teologové ho obvinili s PANTEISMU a přehnaného HUMANISMU hraničící s pýchou. Podle J. je hlavním náboženským SYMBOLEM PSYCHIKY každého člověka bytostné JÁ (= to je...

INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGIE – C.G. JUNGA – ARCHETYPY 1.

INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGIE – C.G. JUNGA ARCHETYPY: – jsou pozůstatky zkušenostního dědictví živočišného druhu– prostřednictvím těchto obrazů se jednotlivci mohou vztahovat ke společenské skupině, mohou se socializovat. PROCES SOCIALIZACE může nabývat mnoho forem v závislosti...

INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGIE – C.G. JUNGA 2.

INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGIE – C.G. JUNGA 2. 2) Jeho klíčovým konceptem je KOLEKTIVNÍ NEVĚDOMÍ – Jung tvrdil, že nábož.symboly v člověku pramení z nejhlubších vrstev nevědomí. Podle něj je NEVĚDOMÍ člověka HLAVNÍM ZDROJEM NÁB.POZNÁNÍ. SYMBOL...

INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGIE – C.G. JUNGA 1.

INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGIE – C.G. JUNGA /1895-1961/ – od psa hnutí se odloučili 2 významní zakladatelé – Rakušan Adler, Švýcar C.G.Jung– jejich psych.školy nikdy nedosáhly takového věhlasu a rozšíření jako ortodoxní F.psa– přispěly však významně...

Školní věk a jeho základní charakteristiky, ŠKOLNÍ selhávání, FAKTORY,

Školní věk a jeho základní charakteristiky ŠKOLNÍ selhávání: a. absolutní školní neúspěšnost– nedostatečně rozvinuté intelektové schopnosti b. relativní školní neúspěšnost– mimointelektové příčiny, dočasně snížená motivace, krizová, stresová situace FAKTORY:I. SOCIÁLNĚ psycholog.faktory šk. neúspěšnosti:– závady...

Školní věk a jeho základní charakteristiky, Pubescence 2.

Školní věk a jeho základní charakteristiky, Pubescence 2. – pohlavní znaky projevující se v dospívání: primární (vývoj pohl. org.), sekundární (vzhledové odlišení muže a ženy), terciální (činnost srdce, mozku apod.), kvatrérní (psychosexuální založení čl.,...

Školní věk a jeho základní charakteristiky, Pubescence 1.

Školní věk a jeho základní charakteristiky 1. Pubescence (11-15 let) – nejkritičtější a nejdynamičtější období v lidském životě– pubescere = obrůstat chmýřím, vousy, dospívat– nápadné změny v biologické, psychické oblasti– začátek dán změnami v...